Οργάνωση Ομαδικών Μετακινήσεων (Group)

Το HERODOTUS TOURS δε θα μπορούσε να παραλείπει από τις υπηρεσίες του την οργάνωση μετακινήσεων και εκδρομών για συλλόγους, αθλητικές ομάδες, συνέδρους, Κ.Α.Π.Η. κ.α.

Το έμπειρο προσωπικό του έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει προνομιακά πακέτα ομαδικών μετακινήσεων και εκδρομών, προσαρμοσμέναστις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε ομάδας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων.